Nytt kulturrum för barn i Helsingfors

2014 augusti 15
Skriven av Karl Norrbom

Pressmeddelande 14.8.2014

Luckan öppnar ett barnkulturrum i centrum av Helsingfors – LillaLuckan

BARNKULTUR_KONSTENS_NATT_2014_HELSINGFORSUnder Konstens natt 2014 öppnar Luckan i Helsingfors dörrarna till LillaLuckan – ett nytt rum för barnkultur på svenska – på Simonsgatan 9, mittemot Luckan. Rummet, som finansieras av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, erbjuder barn, unga, föräldrar och pedagoger ett brett utbud av verksamhet med fokus på barnkultur. Bland annat ges scenkonst, musik, färgbad, konstverkstäder, föreläsningar och föräldrakaféer för allmänheten, skolor och daghem året runt. Det nya kulturrummet för barn ska vara öppet för alla i regionen och längre ifrån trots att hemadressen är Helsingfors.

Rummet erbjuder barn, unga, barnfamiljer, pedagoger och assistenter inom dagvård och skolvärld samt andra intressenter ett rum för kreativitet och fantasi.
Tillsammans med andra aktörer erbjuds kontinuerlig verksamhet under hela läsåret. Som baby- föraldracaféer, serieteckningsverkstäder samt teater för barn och unga. I LillaLuckan hålls också föreläsningar för pedagoger och andra som arbetar med barn och unga. LillaLuckan är öppen i samband med verksamheten i rummet.

Rummet som också kan användas av andra kulturaktörer strävar till att bli en mötesplattform för många olika organisationer som har barnens och kulturens väl i fokus.

Dörrarna öppnas på Konstens natt den 21 augusti kl. 17 med överraskningsprogram, kreativ verkstad och förfriskningar fram till kl. 19.

Välkommen att andas barnkultur i LillaLuckan!

Mer information ges av producent Zusan Söderström
e-post: [email protected]
tel. 044 277 75 61
webb: luckan.fi/barnkultur

Inga kommentarer ännu

Lämna kommentar

Note: Du kan använda grundläggande XHTML i dina kommentarer. Din e-postadress publiceras aldrig.

Prenumerera pâ detta inläggs kommentarer