Ung Infos fotoprojekt – Vår tur

2011 december 11


UngInfos fotoprojekt lyfter fram ungdomars identitet, åsikter och viljan att påverka samhället. Unga från Esbo i samarbete med Esbo ungdomstjänster, Vanda i samarbete med Folkhälsans Café F och Grankulla i samarbete med Grankulla stad/ungdomsgården och Hagelstamska skolan deltar i projektet. Brobergska stiftelsen understöder projektet.
Under samhällspedagogen Katja Virolainens handledning användes metoden för främjande av delaktighet hos specialgrupper. Metoden går ut på fotografi och visuellt berättande, och ger en röst till de som inte alltid blir hörda — så som ungdomar ibland.
UngInfo är en del av kultur- och informationscentret Luckan och fungerar som ungdomsrådgivning- och informationsservice och mötesplats för unga.

På följande ställen kan fotona beskådas.
30.11–10.12.2111
Tölö bibliotek, Helsingfors
13.12.2011–7.1.2012
Myrbacka bibliotek, Vanda
24.1–11.2.2012
Sello bibliotek, Esbo
14.2–2.3.2012
Grankulla Nya Paviljongen

Inga kommentarer ännu

Lämna kommentar

Note: Du kan använda grundläggande XHTML i dina kommentarer. Din e-postadress publiceras aldrig.

Prenumerera pâ detta inläggs kommentarer