Inlärning av språk kan tydligt gå via upptänd kreativitet

2011 oktober 18
Skriven av Karl Norrbom

Språkkul på Luckan ger barn som har ett annat modersmål än svenska möjligheten att öka sina språkinlärningsambitioner genom nyttjandet av den egna fantasin och kreativiteten. Må vara i vilket språk som helst. Den 18 oktober deltog femton språkbadsbarn från en finskspråkig förskola i Luckans Språkkulsverkstad producerad och ledd av Zusan Söderström, de hittade på sagor och anekdoter, på svenska. Samma grupp deltog senast i augusti i en likadan konstverkstad och deras språkliga framsteg märktes tydligt. Barn, ledare och pedagoger var välförtjänt stolta över framstegen sedan sist.
Att slå ett slag för språk, eller här för tvåspråkighet, är – på vilka språk som helst – en god sak för framtiden.

Inga kommentarer ännu

Lämna kommentar

Note: Du kan använda grundläggande XHTML i dina kommentarer. Din e-postadress publiceras aldrig.

Prenumerera pâ detta inläggs kommentarer