Arbete mot hatbrott och för mänskliga rättigheter, för alla

2011 oktober 5
Skriven av Karl Norrbom

Ardeshir Bibakabadi, som driver Homan, en stödförening för HBT-invandrare i Sverige besöker Regnbågshelgens seminariedag i Helsingforsluckan 8.10 kl. 12 – 13. Föreningen Homan Göteborg arbetar för mänskliga rättigheter för HBT-personer och hjälper minoriteter som tvingas förneka sin sexuella läggning på grund av sin religion. Ardeshir handskas även med fall där t.ex. unga bögar tvingats tillbaka till föräldrarnas ursprungsland för att ingå tvångsäktenskap med kvinnor eller ”omvändas” med hjälp av stränga koranstudier. Homan arbetar mot hedersrelaterat våld och stöttar personer som känner sig utsatta för förtryck och hot inom familjer och från omgivningen.

Inga kommentarer ännu

Lämna kommentar

Note: Du kan använda grundläggande XHTML i dina kommentarer. Din e-postadress publiceras aldrig.

Prenumerera pâ detta inläggs kommentarer