Hangö Teaterträff – Hangö Theatre Festival

2011 juni 9
Skriven av Karl Norrbom

J and K getting ready

Kris Gummerus och / and Jonathan Hutchings.

Grew backstage

Robert Grew läser på bakom kulisserna till Mathissen av Harold Pinter.

Robert Grew behind the stage, reading for The Dumb Waiter, by Harold Pinter.

Helsinki Fringe Website here.

Hangö Teaterträff här.

Inga kommentarer ännu

Lämna kommentar

Note: Du kan använda grundläggande XHTML i dina kommentarer. Din e-postadress publiceras aldrig.

Prenumerera pâ detta inläggs kommentarer