Pressmeddelande 3.2.2011 Luckans integrationstjänster fortsätter.

2011 februari 3
Skriven av Karl Norrbom

Tack vare SFP ministrarna Wallins och Thors samt statssekreterare Marcus Rantalas arbete för att främja integrationstjänster för invandrare har föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f. idag fått det glada beskedet att föreningen kommer att erhålla verksamhetsunderstöd från RAY. Medlen går till upprätthållandet av en låg-tröskel mötesplats med information- och rådgivningstjänst för invandrare. Verksamheten är till för att förebygga marginalisering, befrämja hälsa och välmående genom att stöda individen utgående från dennes individuella behov samt hitta rätt i det finländska samhället med särskild tyngdpunkt på det finlandssvenska.

Luckan erhöll information om det negativa avslaget i december 2010 från RAY, men genom statsrådets behandling har nu beslutet ändrats.

Inga kommentarer ännu

Lämna kommentar

Note: Du kan använda grundläggande XHTML i dina kommentarer. Din e-postadress publiceras aldrig.

Prenumerera pâ detta inläggs kommentarer